Banknot 200 PLN – info

      Brak komentarzy do Banknot 200 PLN – info

W roku 1990 Prezes Narodowego Banku Polskiego Władysław Baka ogłosił założenia reformy pieniężnej w Polsce. Warunkiem jej przeprowadzenia było przede wszystkim zmniejszenie poziomu inflacji poniżej 10%. Dzięki działaniom Ministra Finansów – profesora Balcerowicza cel ten udało się osiągnąć już w roku 1993, więc można było przystąpić do przeprowadzenia reformy pieniądza polskiego połączonego z denominacją. Projekt banknotów powierzono Arkadiuszowi Heidrich, który projektował między innymi banknoty emitowane w czasie transformacji ustrojowej oraz gospodarczej.

Zdjęcie znalezione na stronie Pixabay.com

Polskie pieniądze rozpoczęto już drukować w roku 1994 w londyńskiej drukarni Thomasa De La Rue. Wyemitowano pięć nominałów nowych banknotów najmniejszym było 10PLN największym 200PLN. Najwyższy nominał był też na największym fizycznie banknotem, jego wymiary to 144 x 72 mm. Banknoty wyemitowane po roku 1994 należą do serii władców Polski. Nie inaczej jest z banknotem 200PLN. Na awersie znajduje jest centralnie położony rysunek postaci Zygmunta I Starego., Rysunek jest inspirowany ryciną znakomitego malarza i grafika Jana Matejki ze słynnego Pocztu Królów i Książąt Polskich.

Obok postaci jest umieszczony hologram w kształcie renesansowego kartusza z dużym napisem NBP 200. Wokół tego napisu w wieńcu znajdują się małe litery układające się w treść NBP 200, powtarzający się wielokrotnie. Jest toi jedyny banknot polski, który posiada takie zabezpieczenie. Druk awersu jest w kolorystyce brązowej. Poddruk jest w kolorystyce żółto – brązowych. Na awersie są umieszczone numery seryjne oraz seria banknotów – są one rozmieszczone rosnąco w dwóch kolorach z lewej strony seria i numer jest w kolorze czerwonym z prawej natomiast w czarnym. Na rewersie znajduje się centralnie umieszczony stylizowany orzeł renesansowy przepleciony literą S (SIGISMVNDVS). Orzeł umieszczony jest w sześcioboku z Kaplicy Zygmuntowskiej. W tle widnieje zarys dziedzińca Zamku Wawelskiego. Banknot jako datę emisji ma podany 25 marzec 1994 jednak do obiegu wszedł dopiero 1 czerwca 1995 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *