Marka polska maj 1919

      Brak komentarzy do Marka polska maj 1919

Polska po odzyskaniu niepodległości musiała bardzo szybko poradzić sobie z problemem wielości walut na terenie IIRP, gdyż na jej terenie obowiązywały cztery systemy walutowe – austriacka korona, rosyjski rubel, niemiecka marka oraz emitowany na terenie podległej Rzeszy Niemieckiej Generalnej Guberni – marka polska. Za pomocą dekretu z 1918 na terenie Polski wprowadzono jako tymczasową walutę markę polska wymieniając dotychczasowe obowiązujące waluty w różnych proporcjach.

Zdjęcie znalezione na stronie Numimarket.pl

Polska musiała sobie również poradzić z odpowiedzialnością za banknoty marki polskiej będące już w obiegu, a których emitentem był podległy bankowi centralnemu Rzeszy Niemieckiej bank pod nazwą Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa. Uchwalono, że Polska przyjmie odpowiedzialność za banknoty, które były emitowane już przez polski zarząd PKKP. Pierwsze prawdziwie polskie banknoty zostały wyemitowane już styczniu oraz lutym 1919 roku, były to banknoty o nominałach 500 (19.01) oraz 100 (15.02) marek polskich w maju 1919 roku zostały wyemitowane pięć nominałów tej waluty.

Banknot o nominale 1 marki o wymiarach 110X70mm na awersie miał notkę prawną o przejęciu odpowiedzialności za markę polską. W lewym dolnym rogu umieszczona została seria banknotu, z drogiej strony był jego numer seryjny. Rewers oprócz nominału posiadał rysunek dwóch głów rozmieszczonych symetrycznie po obu stronach dość dużej jedynki. Kolejnym banknotem było 5mkp. Był on większy od 1mkp. Jego wymiary wynosiły 130×80. Rewers banknotu jest ozdobiony głową Bartosza Głowackiego. Awers zawiera notkę prawną wraz z podpisami zarządu PKKP po obu stronach napisu umieszczono rysunek dużej piątki.

Kolejnym banknotem, który został w tym dniu wyemitowany jest 20mkp, którego rewers jest ozdobiony głową Tadeusza Kościuszki, umieszczona centralnie w owalu. Banknot ma wymiary 145x90mm. Ostatnim banknotem datowanym na 19 maja 1919 roku jest banknot 1000mkp. Jest to największy z tej serii i ma wymiary 210x130mm. Awers posiada z lewej strony głowę Kościuszki, a po przeciwnej jego stronie było godło polskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *