Polskie banknoty 1919-1920

      Brak komentarzy do Polskie banknoty 1919-1920

Polska rzeczywistość po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku nie była zbyt ciekawa, zróżnicowanie gospodarcze oraz różne waluty jako odziedziczyła Polska po zaborcach powodowały chaos. Dodatkowo sytuację utrudniało brak własnego banku emisyjnego. Dlatego też wkrótce po 11.11.1918 Rząd Tymczasowy zadecydował o przejęciu Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej – banku powołanego do emisji biletów marki polskiej na terenie Generalnej Guberni. Dekretem z dnia 7.12.1918 roku Państwo polskie zdecydowało również, że właśnie marka polska będzie tymczasową walutą.

Zdjęcie znalezione na stronie Sklepnumizmatyczny.eu

Już 19,01.1919roku, polski zarząd PKKP wyemitował pierwszy polski banknot o nominale 500mkp. Banknot różnił się szatą graficzną od emitowanych jeszcze za rządów zaborcy. Miał również bardzo ważną notę prawną mówiącą o tym, że państwo polskie bierze całkowita odpowiedzialność, za banknoty emitowane przez PKKP, jednak odpowiedzialność ta była ograniczona do banknotów wyemitowanych już za czasów wolnej Polski. W trzy tygodnie później doszło do emisji następnego banknotu polskiej marki – był to banknot o nominale 100 marek, z podobizną Tadeusza Kościuszki.

W roku 1919 Sejm II RP uchwalił ustawę, która wprowadzała jako walutę polską złotego. Zamówiono w tym roku w zachodnich bankach banknoty tej nowej waluty, jednak do roku 1924, do chwili wprowadzenia ich na mocy rozporządzenia Ministra Finansów Władysława Grabskiego przeleżały one w sejfach PKKP. W roku 1919 wprowadzano do obiegu w dalszym ciągu banknoty marki polskiej. Były to banknoty o nominałach 1,5,10,20,100 oraz 1000 marek. Ich szata graficzna była zróżnicowana, na emitowanych pod koniec roku pojawiły się podobizny Tadeusza Kościuszki oraz królowej Jadwigi.

Głowy tych dwojga były najczęściej spotykane na banknotach marki polskiej, a nawet na jednym – o nominale 5000mkp wyemitowanym w 1920 roku pojawili się oboje. Był to z resztą największy w historii polski banknot. Był długi na 220mm natomiast jego wysokość wynosiła aż 140mm. Wzrost inflacji szczególnie odczuwalny po roku 1922 spowodował, że PKKP emitowała banknoty o coraz większych nominałach – największy nominał to był banknot o nominale 10mln marek polskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *