Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

      Brak komentarzy do Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Tak, jak w innych dziedzinach naszego życia powstają różnego rodzaju towarzystwa skupiające miłośników danego hobby czy zainteresowania, tak też w Polsce istnieje stowarzyszenie, które nosi nazwę Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Swój początek bierze ono z przedwojennego, zorganizowanego ruchu numizmatycznego. PTN powstało w wyniku wielu zjazdów połączeniowych ludzi z kilku miast Polski.

Zdjęcie znalezione na stronie Bazy.ngo.pl

W pewnym momencie nastał zastój w tejże działalności, lecz po pewnym czasie, nastąpiło ożywienie. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne zajmowało się publikacją kilku czasopism w tematyce związanej z ich działalnością, czyli obracającą się w temacie numizmatyki i dziedzin pokrewnych i z nią związanych. Numizmatyka cieszyła się ogromną popularnością i sławą, co sprawiało, że kręgi Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego ciągle się powiększały. Stowarzyszenie to działało dosyć solidnie. Jej członkowie organizowali liczne prelekcje, wystawy, konferencje numizmatyczne.

Biblioteka PTN liczy wiele zbiorów i jest chyba największą placówką tego typu w kraju. Zbiory pozyskiwane są poprzez wymianę krajową, czy to zagraniczną; poprzez zakupy i różnego rodzaju darowizny. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne powstało głównie po to, aby zrzeszać i skupiać w jednym miejscu środowiska naukowe i kolekcjonerskie związane z tematyką, o której mowa w owym artykule. Każdy członek tego Towarzystwa zobligowany jest do płacenia składki członkowskiej, które to są przeznaczane na na rozwój (szeroko pojęty) tego towarzystwa. PTN zajmuje się także działalnością wydawniczą.

Współpracuje ono również ze Słowackim i Białoruskim Towarzystwem Numizmatycznym. Wygląda to w taki sposób, że te państwa biorą wzajemny udział w organizowanych przez siebie konferencjach, spotkaniach, zebraniach, wymianie kolekcjonerskiej i wielu innych czynnościach związanych z tym rodzajem hobby. To wspaniale, że istnieją takie zrzeszenia, w których można spotkać ludzi, których interesuje ta sama dziedzina życia.Fajnie, że istnieje takie towarzystwo numizmatyczne działające na terenie Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *